Βελτίωση λογισμικού και απόδοσης Laptop


Όπως όλα τα μηχανήματα έτσι και το laptop σας χρειάζεται τακτική φροντίδα για να δουλεύει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Με την πάροδο του χρόνου το λειτουργικό σύστημα σιγά σιγά επιβαρύνεται από παλιές εγκαταστάσεις λογισμικού αποτυχημένες επεμβάσεις και σταδιακά η απόδοση του laptop σας φθίνει. Έχουμε την τεχνογνωσία να κάνουμε σωστή συντήρηση του λογισμικού του laptop σας, καθαρίζοντας το από τα διάφορα “σκουπίδια” που μαζεύτηκαν με τα χρόνια.
Ακόμη κάνουμε πλήρη έλεγχο στο λειτουργικό του laptop σας και φροντίζουμε να εγκαταστήσουμε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και λογισμικά.

Χρόνος επισκευής:
Η συντήρηση του λογισμικού του laptop σας γίνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Κόστος βελτίωσης λογισμικού κα απόδοσης Laptop:
Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από το είδος της επισκευής.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν το Laptop σας λειτουργεί αργά.
  • Εάν θέλετε μεγαλυτερη απόδοση.