Ανάκτηση δεδομένων Laptop


Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση του όγκου των δεδομένων που αποθηκεύουμε έχει γίνει ο λόγος που πολλοί χρήστες σβήνουν ή χάνουν από αμέλεια σημαντικά αρχεία από τον σκληρό δίσκο. Σε άλλες περιπτώσεις ο σκληρός δίσκος εμφάνισε βλάβη και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία. Μπορούμε και αναλαμβάνουμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα σας ενημερώνουμε για το επιπλέον κόστος και εφόσον λάβουμε την έγκρισή σας προχωράμε στην ανάκτηση.

Χρόνος επισκευής:
Ο χρόνος που θα πάρει η ανάκτηση εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων, την βλάβη και το αρχικό μέγεθος του σκληρού δίσκου και μπορεί να χρειαστεί από 1 έως 14 ημέρες για να πραγματοποιηθεί

Κόστος υπηρεσίας ανάκτησης δεδομένων:
Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από το όγκο των δεδομένων και τη βλάβη που εμφάνισε ο σκληρός δίσκος.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν χάσατε ή σβήσατε αρχεία από το σκληρό δίσκο.
  • Εάν εμφάνισε βλάβη ο σκληρός δίσκος.