Ανάκτηση δεδομένων iMac


Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση του όγκου των δεδομένων που αποθηκεύουμε έχει γίνει ο λόγος που πολλοί χρήστες σβήνουν ή χάνουν από αμέλεια σημαντικά αρχεία από τον σκληρό δίσκο. Σε άλλες περιπτώσεις ο δίσκος εμφάνισε βλάβη και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία. Μπορούμε και αναλαμβάνουμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα σας ενημερώνουμε για το επιπλέον κόστος και εφόσον λάβουμε την έγκρισή σας προχωράμε στην ανάκτηση.

Χρόνος επισκευής:
Ο χρόνος που θα πάρει η ανάκτηση εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων την βλάβη και το αρχικό μέγεθος του σκληρού δίσκου και μπορεί να χρειαστεί από 1 έως 14 ημέρες για να πραγματοποιηθεί.

Κόστος ανάκτησης δεδομένων iMac:
Το κόστος επισκευής περιλαμβάνει την ανάκτηση δεδομένων. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποθηκευτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να μας προμηθεύσετε ή αγοράσετε ξεχωριστά σε περίπτωση που χρειαστεί.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν σβήσατε κατά λάθος σημαντικά αρχεία.
  • Εάν χάλασε ο σκληρός δίσκος του iMac.