Αλλαγή ή επιδιόρθωση σε βύσμα τροφοδοσίας


Όταν μετακινούμε ένα laptop συνδεδεμένο στο ρεύμα η πιθανότητα να στραβώσουμε ή να σπάσουμε την είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος είναι αναλογικά μεγάλη. Το βύσμα τροφοδοσίας του laptop είναι σχετικά ευαίσθητο με αποτέλεσμα να σπάσει είτε κατά την μεταφορά του με το τροφοδοτικό συνδεδεμένο είτε από ένα απότομο τράβηγμα του καλωδίου. Σαν αποτέλεσμα είτε το laptop δεν φορτίζει είτε η φόρτιση σταματάει κατά διαστήματα, όταν κουνάμε το καλώδιο κλπ. Συνήθως η αντιπροσωπεία θα σας προτείνει να αντικαταστήσετε την μητρική πλακέτα με το αντίστοιχο κόστος.Εμείς σας προτείνουμε την πιο οικονομική λύση στο πρόβλημα σας. Έχουμε την τεχνογνωσία και τα ανταλλακτικά για να επισκευάσουμε ή να αλλάξουμε το βύσμα τροφοδοσίας του laptop σας.

Χρόνος επισκευής:
Για αυτή την επισκευή η διάρκεια εξαρτάται από τον τύπο και την συνδεσμολογία του βύσματος καθώς και το μέγεθος της βλάβης που έχει προκληθεί στην μητρική πλακέτα. Ο χρόνος επισκευής μπορεί να κυμανθεί από λίγες ώρες έως και μερικές μέρες.

Κόστος αλλαγής ή επιδιόρθωσης βύσματος τροφοδοσίας:
Το κόστος της υπηρεσίας εξαρτάται από το είδος της επισκευής.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν σπάσει το βύσμα τροφοδοσίας
  • Εάν η φόρτιση στο Laptop σας σταματάει κατά διαστήματα