Καθαρισμός Υπολογιστή


Με την πάροδο του χρόνου, ο υπολογιστής σας μαζεύει σκόνη και άλλα σκουπιδάκια στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ανεμιστήρες να λειτουργήσουν σωστά και να υπερθερμαίνεται. Άλλες φορές ο ανεμιστήρας κάνει κάποιο σφιριχτό θόρυβο ή δουλεύει ασταμάτητα ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες το φαινόμενο της υπερθέρμανση (με αποτέλεσμα το απότομο σβήσιμο κατά την διάρκεια εργασίας) είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε πλήρη εσωτερικό καθαρισμό του υπολογιστή σας και να αντικαταστήσουμε όλα τα θερμικά αναλώσιμα του. Εάν το πρόβλημα έχει παρατηρηθεί εδώ και καιρό όμως δεν έγινε κάποια επισκευή υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιο από τα ανεμιστηράκια του υπολογιστή σας να έχουν δυσλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να το αντικαταστήσουμε επιβαρύνοντας σας μόνο για το κόστος του ανταλλακτικού.

Χρόνος επισκευής:
Οι διαδικασίες καθαρισμού διαφέρουν από μάρκα σε μάρκα συνήθως χρειαζετε μία εργάσιμη ημέρα για να ολοκληρωθεί αλλά μετά το πέρας των εργασιών προτείνουμε να παραμείνει ο υπολογιστής μία μέρα ακόμη για να γίνει πλήρης ποιοτικός έλεγχος.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν ο ανεμιστήρας κάνει θόρυβο.
  • Εάν ο ανεμιστήρας δουλεύει ασταμάτητα.
  • Εάν ο υπολογιστή υπερθερμαίνεται.
  • Εάν ο υπολογιστής σβήνει απότομα.