Δωρεάν διάγνωση βλάβης Laptop


Όταν το laptop αργεί πολύ να ανοίξει ή να κλείσει, κλείνει μόνο του, ή γενικότερα δεν συμπεριφέρεται όπως παλιά μπορείτε να μας το φέρετε για μια δωρεάν διάγνωση. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο προγραμμάτων και μηχανήματος ώστε να εντοπίσουμε την βλάβη και να σας ενημερώσουμε για το κόστος επισκευής της.

Χρόνος επισκευής:
Η διαδικασία διάγνωσης χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη βλάβη κυμαίνεται από μερικές ώρες έως και 1-2 ημέρες αναλόγως το πρόβλημα που τελικά μπορεί να έχει.

Κόστος διάγνωσης βλάβης σε Laptop:
Σε περίπτωση που μετά την διάγνωση προχωρήσουμε σε επισκευή, δεν χρεώνουμε το κόστος για την διάγνωση. Αν αποφασίσετε να κάνετε την επισκευή αλλά μετά υπαναχωρήσετε, η χρέωση είναι 10 ευρώ.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν το Laptop σας εμφανίζει κάποιο πρόβλημα.