Δωρεάν διάγνωση βλάβης Υπολογιστή


Όταν ο υπολογιστής σας αργεί πολύ να ανοίξει ή να κλείσει, κλείνει μόνος του, ή γενικότερα δεν συμπεριφέρεται όπως παλιά μπορείτε να μας το φέρετε για μια δωρεάν διάγνωση. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο προγραμμάτων και μηχανήματος ώστε να εντοπίσουμε την βλάβη και να σας ενημερώσουμε για το κόστος επισκευής της.

Χρόνος επισκευής:
Η διαδικασία διάγνωσης χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη βλάβη κυμαίνεται από μερικές ώρες έως και 1-2 εργάσιμες ημέρες αναλόγως το πρόβλημα που τελικά μπορεί να έχει.

Κόστος υπηρεσίας διάγνωσης βλάβης σε υπολογιστή:
Σε περίπτωση που μετά την διάγνωση προχωρήσουμε σε επισκευή, δεν χρεώνουμε το κόστος για την διάγνωση.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία εάν:

  • Όταν ο υπολογιστής σας παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα.