Βελτίωση λογισμικού και απόδοσης Υπολογιστή


Όπως όλα τα μηχανήματα έτσι και ο υπολογιστής σας χρειάζεται τακτική φροντίδα για να δουλεύει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Με την πάροδο του χρόνου το λειτουργικό σύστημα σιγά σιγά επιβαρύνεται από παλιές εγκαταστάσεις λογισμικού αποτυχημένες επεμβάσεις και σταδιακά η απόδοση του υπολογιστή σας φθίνει. Έχουμε την τεχνογνωσία να κάνουμε σωστή συντήρηση του λογισμικού του υπολογιστή σας, καθαρίζοντας το από τα διάφορα σκουπίδια που μαζεύτηκαν με τα χρόνια. Ακόμη κάνουμε πλήρη έλεγχο στο λειτουργικό σας και φροντίζουμε να εγκαταστήσουμε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και λογισμικά.

Χρόνος επισκευής:
Η συντήρηση του λογισμικού του υπολογιστή σας γίνεται μέσα σε λίγες ώρες.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί αργά.
  • Όταν θέλετε καλύτερη απόδοση.