Ανάκτηση δεδομένων MacBook


Με την άφιξη του icloud τα χαμένα αρχεία έχουν αρχίσει και μειώνονται. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες σβήνουν ή χάνουν από αμέλεια σημαντικά αρχεία από τον σκληρό δίσκο. Εμείς στο Click Service αναλαμβάνουμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, πρώτα σας ενημερώνουμε για το επιπλέον κόστος και εφόσον λάβουμε την έγκρισή σας προχωράμε στην ανάκτηση.

Χρόνος επισκευής:
Ο χρόνος που θα πάρει η ανάκτηση εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων την βλάβη και το αρχικό μέγεθος του σκληρού δίσκου και μπορεί να χρειαστεί από 1 έως 14 ημέρες για να πραγματοποιηθεί.

Κόστος ανάκτησης δεδομένων MacBook:
Το κόστος επισκευής περιλαμβάνει την ανάκτηση δεδομένων. Στο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποθηκευτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να μας προμηθεύσετε ή αγοράσετε ξεχωριστά σε περίπτωση που χρειαστεί.

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία:

  • Εάν χάλασε ο σκληρός δίσκος.
  • Εάν σβήσατε σημαντικά αρχεία κατά λάθος .